Ramme Lomborg Idrætsforening

Forældresamarbejde

Kære forældre
Som forældre til et barn i RLIF, har du altid mulighed for at tage en snak med instruktørerne på holdet eller tage kontakt til holdets kontaktperson, hvis du har spørgsmål, problematikker eller andet. 
Du kan finde kontakt informationerne her.

For springholds forældre:
Foreningen er blevet springsikker certificeret, derfor ønsker vi at sætte fokus på sikkerheden omkring jeres børn og tydeliggøre vores retningslinjer omkring dette.

Som springsikker forening er en stor del af vores instruktører blevet springsikker certificeret. Det er med til at mindske antallet af skader under træningen, og deres fokus på sikkerhed omkring springene er blevet skærpet.

Vi har med certificeringen fået tydeliggjort hvem, der har hvilke roller og ansvar under træningen. Hvis skaden alligevel skulle ske er det klarlagt for instruktørerne, hvordan de skal agere, så der bliver taget bedst muligt hånd om situationen.

Instruktørerne vil være tydelige overfor børnene under træningen, for at skærpe sikkerheden og passe på jeres børn. Vi håber på at I vil tage en snak med jeres børn om vigtigheden af at lytte til instruktørernes guidning, så vi kan opretholde sikkerheden.

Det betyder, at det som udgangspunkt kun er tilladt at springe på springstationer, der er under opsyn af en instruktør.

På forhånd tak, vi ser frem til en springsikker sæson.

 

Med venlig hilsen
RLIF’s gymnastik udvalg.

Facebook