Ramme Lomborg Idrætsforening

Generalforsamling 23/2′ 18 – kl. 19.00 i Ramme Hallen.

Kære alle
Vi indkalder til generalforsamling i Ramme Lomborg Idrætsforening, fredag d. 23/2 kl. 19.00 i Ramme hallen.
Vi byder på øl/vand, smørrebrød og lidt sødt.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent..

2. Bestyrelsens beretning, herunder evt. udvalgsberetninger. a) Bestyrelsens beretning. b) Aktivitetsudvalgets beretning. c) Badmintonudvalgets beretning. d) Fodboldudvalgets beretning.

e) Gymnastikudvalgets beretning. f) Håndboldudvalgets beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jævnfør §13. Valg af medlem til bestyrelsen. På valg er Arne Poulsen. Modtager genvalg. Valg af formand for gymnastikudvalget. På valg er Lotte Mikkelsen. Modtager genvalg Valg af formand for badmintonudvalget. På valg er Marianne Agger. Modtager ikke genvalg.

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1 årig periode.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant Valg af revisor. På valg er Jens Ole Madsen. Modtaget genvalg.

8. Evt.